Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 10. 2. 2024 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky – na stiahnutie

Informácie pre voliča – na stiahnutie