Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Zápisnica z volieb do Európskeho parlamentu – na stiahnutie (10.06.2024)

Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK + na doručenie žiadosti o vydaní HP – na stiahnutie (15.03.2024)

Utvorenie volebných okrskov – na stiahnutie (05.03.2024)

Informácie pre voliča – na stiahnutie (12.02.2024)

Rozhodnutie o vyhlásení volieb bolo 10. 2. 2024 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky – na stiahnutie (12.02.2024)