Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. Obchodné meno : PIKOLO s.r.o. Sídlo : Krosnianska 693/1 040 22 Košice Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav IČO : 46008471 DIČ : 2023178663 IČ DPH : SK2023178663 Vec: Oznámenie o plánovanom výrube … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

🎄 Prajeme Vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov 🎄

Čítať viac
Napísané , autor:

Plánované očkovacie dni do 15.1.2022

Čítať viac
Napísané , autor:

Harmonogram vývozu odpadov v roku 2022

Čítať viac
Napísané , autor:

V zmysle platného VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zlatá Baňa Vám oznamujeme, že pri žiadosti o zníženie poplatku za odpad je potrebné doložiť doklad preukazujúci dôvod zníženia poplatku. Takýmto dokladom môže … Pokračovať v čítaní

Čítať viac