Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Voľby prezidenta SR Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024. Rozhodnutie … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľností? Najneskôr do 31. januára 2024 je potrebné podať priznanie k dani z nehnuteľností (DzN) a to v prípade, ak ste ešte priznanie k dani z nehnuteľností nepodávali a v roku 2023 ste nehnuteľnosť … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

V zmysle platného VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zlatá Baňa Vám oznamujeme, že pri žiadosti o zníženie poplatku za odpad je potrebné doložiť doklad preukazujúci dôvod zníženia poplatku. Takýmto dokladom … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb v obci. V zmysle § 7, ods. 1, písm. … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

V zmysle platného VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zlatá Baňa Vám oznamujeme, že pri žiadosti o zníženie poplatku za odpad je potrebné doložiť doklad preukazujúci dôvod zníženia poplatku. Takýmto dokladom … Pokračovať v čítaní

Čítať viac