Obec Zlatá Baňa 

23. 01. 2020 |
Meniny má Miloš
Úvod > Pre obyvateľov obce > Ako vybaviť > Ako vybaviť - Cestovný pas

Ako vybaviť - Cestovný pas

 
Cestovný pas
Cestovný doklad – cestovný pas, je doklad totožnosti, ktorý používam pri cestách do zahraničia. Dokladuje štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti obsiahnuté v údajoch uvedených v cestovnom doklade. Pas je majetkom Slovenskej republiky. Pri cestách do zahraničia potrebujem cestovný doklad – pas. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na dieťa ktoré dosiahlo 5 rokov veku.
Cestovný pas vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru v mieste môjho trvalého alebo prechodného pobytu. Cestovný pas sa vydáva s platnosťou na 10 rokov; deťom a mládeži od 5 do 13 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov; pas pre dieťa mladšie ako 5 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.
Pri žiadosti o vydanie cestovného dokladu musím byť osobne prítomný s výnimkou bezvládneho občana a musím predložiť:
- občiansky preukaz (OP), ak OP nemám, predložím rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR
- ak žiadam o zápis údajov o dieťati mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu, predkladám rodný list tohto dieťaťa,
- rodný list dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, ak nemá skôr vydaný cestovný pas, predošlý cestovný pas,
- kolok v zákonom stanovenej výške:
  •  Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 13 rokov – 33 €.
  •  Vydanie cestovného pasu osobe od 5 do 13 rokov – 13 €.
  •  Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 5 rokov – 8 €.
  •  Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade, za každý úkon – 3 €.
Vo výške
- štvornásobku príslušnej sadzby zaplatíte za cestovný doklad pri jeho prvej strate alebo poškodení v dobe jeho platnosti,
- osemnásobku príslušnej sadzby pri jeho druhej strate alebo poškodení v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a
- desaťnásobku príslušnej sadzby pri jeho tretej strate alebo poškodení v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
- ak žiadate o urýchlené vydanie cestovného dokladu do 2 pracovných dní, zaplatíte poplatok vo výške štvornásobku príslušnej sadzby.

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera