Dotazník PHSR

Pri tvorbe nového strategického dokumentu – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) na roky 2024 až 2030 je dôležité, aby sa doňho zapojilo čo najviac obyvateľov našej obce. Pripravili sme pre vás anonymný dotazník, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky, návrhy k plánu budúceho rozvoja obce s cieľom zlepšenia kvality života v našej obci.

Na dotazník budete môcť odpovedať prostredníctvom dotazníka na webe alebo ak nemáte prístup na internet, môžete odpovedať na otázky priamo cez našich anketárov, ktorí budú navštevovať vaše domovy a zabezpečia, aby vaše údaje boli taktiež anonymné. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR.

Podrobnosti Vám včas upresníme prostredníctvom našej webstránky aj obecného rozhlasu.

Link na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1zp6lAiyvN5yAlqYwnqeZtTvTFYFP7gmK9QESDv0cplo/edit