Oznam SAD Prešov – uzávierka cesty III/3444

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 8.4.2024 do 8.5.2024 z dôvodu úplnej uzávierky cesty III/3444 v úseku Kokošovce, rázc. Abranovce – Abranovce, dol. koniec budú spoje na prímestských linkách vedené nasledovne:

– Ranné a doobedňajšie spoje z obci do mesta Prešov budú vo väčšine prípadov odchádzať skôr cca o 10 min. z dôvodu absolvovania obchádzkovej trasy a dodržania príchodov do cieľovej zastávky AS Prešov. Poobedňajšie a večerné spoje z AS, Prešov budú vo väčšine prípadov odchádzať v pôvodných časoch, avšak príchod do koncových obcí bude cca o 10 min neskôr z dôvodu obchádzky.
– Spoje na linke 707401 smer Zlatá Baňa, ktoré zachádzali do obce Abranovce budú premávať po trase Prešov – Dulová Ves –Abranovce (po obchádzke cez Žehňu) – Kokošovce – Zlatá Baňa.
– Spoje na linke 707403 smer Červenica budú premávať po trase Prešov – Dulová Ves – Kokošovce, rázc Abranovce – Abranovce (po obchádzke cez Dulovú Ves) – Žehňa – Červenica.
Na väčšine spojov dôjde k úprave časov odchodov spojov zo zastávok. Žiadame cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali odchody spojov s platnosťou od 8.4.2024 zverejnené na www.sad-po.sk, www.cp.sk, ale aj na zastávkach a tak predišli nepríjemným situáciám.

Vzhľadom k tomu, že doprava bude vykonávaná v dočasne upravenom režime,
žiadame Vás o pochopenie a toleranciu.

Cestovný poriadok 707401 Prešov – Abranovce – Zlatá Baňana stiahnutie
Cestovný poriadok 707403 Prešov – Záborské/Abranovce – Lesíček – Červenicana stiahnutie
Rozhodnutie Okresného úradu Prešov – na stiahnutie
Oznam SAD Prešov – na stiahnutie