Obec Zlatá Baňa 

21. 01. 2020 |
Meniny má Vincent
Úvod > Obec Zlatá Baňa > Naši partneri

Partnerské obce

Naša obec už v minulosti nadviazala partnerstvo s obcami, či inými celkami územnej samosprávy v zahraničí.

Naši zahraniční partneri sú: 

V Českej republike: Obec Sebranice

Informácie o Obci Sebranice:   www.sebranice.cz    O Sebranickej histórii

V Poľsku: Gmina Tarnowiec 

Poľsko má odlišné územnosprávne členenie ako Slovensko. Jednou z územnosprávnych jednotiek na území Poľska je Gmina. Obecná úroveň samosprávy:  mestsko-vidiecke obce (gmina miejsko-wiejska) – tieto obce pozostávajú zvyčajne z mesta, ktoré má pozíciu akéhosi centra, a priľahlého vidieka zahŕňajúceho niekoľko ďalších malých sídel (dedín)

Informácie o Gmine Tarnowiec: http://www.tarnowiec.eu/

Na rozvíjaní spolupráce našej obce s partnerskými obcami a na jej skvalitňovaní neustále pracujeme

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera