Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Návrh Záverečného účtu Obce Zlatá Baňa za rok 2019 Záverečný účet Obce Zlatá Baňa bude predmetom schválenia na 13. zasadnutí OZ, ktoré sa bude konať do konca júna 2020.

Čítať viac
Napísané , autor:

Vážení občania, pozývame Vás na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 4. júna 2020 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Čítať viac
Napísané , autor:

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2020

Čítať viac
Napísané , autor:

Hlas farnosti Kokošovce   Staršie čísla

Čítať viac
Napísané , autor:

Vážení občania, starosta obce oznamuje, že rokovanie Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na 28. mája 2020 sa neuskutoční z dôvodu, že traja poslanci z piatich ospravedlnili svoju neúčasť. Do 14 dní starosta obce zvolá nové zasadnutie.

Čítať viac