Ubytovávanie odídencov z Ukrajiny

V súvislosti s ubytovávaním odídencov z Ukrajiny v ubytovacích zariadeniach na území mesta/obce príp. v súkromí je potrebné ich informovať a vyzývať,  aby si v čo najkratšom čase vybavili status dočasného útočiska (táto možnosť je od 1.3.2022). Informácie na stiahnutie

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Ministerstvo dovoľujem si Vám dať do pozornosti súbor informácií k problematike obchodovania s ľuďmi (v prílohe), ktoré pripravilo Ministerstvo vnútra SR. Ich cieľom je chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny pred hrozbou trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022

Lesné  požiare  spôsobujú  v  Slovenskej  republike   každoročne  veľké  materiálne  ale aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé obdobie. V roku 2021 v okrese Prešov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 21 požiaroch v ostatnom prírodnom … Pokračovať v čítaní

Zápis do 1. ročníka

Základná škola, Lesnícka v Prešove aj tento rok organizuje zápis detičiek do 1.ročníka a do 1. a prípravného ročníka pre deti z poruchami reči. Viac informácií v plagátoch nižšie.

Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Dňa 03.03.2022, t.j. vo štvrtok, v čase okolo 08:00 hod. bude spoločnosť H+EKO v našej obci realizovať zvoz nefunkčných elektrospotrebičov. Jedná sa o staré a nefunkčné práčky, chladničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, hriankovače, … Pokračovať v čítaní

Oznam o zrušení OZ

Maroš Železník, starosta obce Zlatá Baňa Vám oznamuje, že 20. zasadnutie OZ, ktoré bolo naplánované na dnes – 23. februára 2022 sa nekoná z dôvodu ospravedlnenia sa 3 poslancov z 5-ich z účasti. Ďalší termín zasadnutia OZ Vám bude včas oznámený. Maroš Železník … Pokračovať v čítaní

Alchýmia odpadov

Dávame vám do pozornosti novú príručku o triedení odpadu pre občanov. Jej názov znie Alchýmia odpadov a pripravil ju Inštitút cirkulárnej ekonomiky na stránke www.incien.sk. Vďaka nej sa môžete lepšie zorientovať v triedení odpadov – na stiahnutie.