Jednorázové ochranné rúška aj na OcÚ

Aktuálne je všade nedostatok rúšok, ak potrebujete, v obmedzenom množstve si môžete jednorázové rúška zakúpiť na obecnom úrade. Cena za 1ks/2,15€ Zároveň do každej domácnosti rúška rozdávame. Pre každého občana 1 ks zdarma. V prípade potreby kontaktujte starostu obce.

SAD – zmena dopravnej obsluhy

Na základe aktuálnej spoločenskej situácie Prešovský samosprávny kraj pristupuje k ďalším opatreniam pre núdzový stav. Jedným z týchto opatrení sa týka dopravnej obslužnosti. Od pondelka 23.3.2020 na území Prešovského kraja budú autobusy v prímestskej autobusovej doprave premávať v špeciálnom prázdninovom režime. To … Pokračovať v čítaní

Pozastavenie triedeného zberu

Z dôvodu  zabránenia šírenia koronavírusu a zníženia rizika nákazy zamestnancov nakladajúcich s odpadmi odo dňa 19.3.2020 bude pozastavený triedený zber vo všetkých obciach združenia Ekotorysa do 31.3.2020. Zber komunálneho odpadu bude vykonávaný  naďalej podľa harmonogramu.

Zrušenie stránkových hodín

Na základe rozhodnutia starostu obce Zlatá Baňa v dôsledku ochrany zdravia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 spôsobených koronavírusom Obecný úrad Zlatá Baňa ruší stránkové hodiny od pondelka 16.3.2020. Žiadame občanov, aby využívali komunikáciu s úradom … Pokračovať v čítaní

Informácie týkajúce sa úpravy pracovného režimu úradov práce v rámci realizácie opatrení na predchádzanie šírenia coronavírusu

Vážení klienti, v záujme realizácie preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté na úradoch práce, s cieľom predísť šíreniu coronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, Vás žiadame o dôkladné zváženie osobnej návštevy úradu len v nevyhnutnom rozsahu. Na komunikáciu Vám odporúčame predovšetkým využitie e-mailovej … Pokračovať v čítaní