Skvalitnenie verejnej osobnej dopravy

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás oddelenie integrovaného dopravného systému PSK prosí o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej … Pokračovať v čítaní

Zrušenie zasadnutia OZ

Vážení občania, starosta obce oznamuje, že rokovanie Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na 28. mája 2020 sa neuskutoční z dôvodu, že traja poslanci z piatich ospravedlnili svoju neúčasť. Do 14 dní starosta obce zvolá nové zasadnutie.

Informácia o režime dopravy od 1.5.2020

Od 1. mája na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Autobusy budú jazdiť ako počas školských prázdnin. Ponuka spojov sa zvýši oproti aktuálnemu stavu. Prázdninové cestovné … Pokračovať v čítaní

Odpad do prírody nepatrí

‼️Odpad do prírody 🏞️naozaj nepatrí. Za posledné 3 týždne sme v okolí našej obce zaznamenali podstatne viac návštevníkov ako po minulé roky. Pobyt v prírode 🏞️v tomto neľahkom období je nepochybne prospešný, ale nebuďte sebeckí, upracte za sebou všetko, čo … Pokračovať v čítaní