Oznam odboru dopravy PSK

Prešovský samosprávny kraj (PSK), ako zriaďovateľ stredných škôl, z dôvodu návštevy Sv. Otca dňa 14.9.2021 v meste Prešov, rozhodol o udelení voľného dňa pre študentov stredných škôl. Z daného dôvodu bude prímestská autobusová doprava dňa 14.9.201, v rámci PSK, vedená … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení

Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Dubník na optickú sieť Orange a.s. – Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z §66 ods. 1 zák. č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov – na stiahnutie