Oznam FÚ Kokošovce

Milí veriaci, keďže v úsilí o pomoc utečencom z Ukrajiny je najakútnejšia potreba dôstojného a trvalejšieho ubytovania rodín, prosíme o informácie a koordináciu ponuky a dopytu. Preposielame vám dva formuláre. Do jedného sa nahlasujú tí, ktorí môžu prichýliť utečencov z … Pokračovať v čítaní

Ubytovávanie odídencov z Ukrajiny

V súvislosti s ubytovávaním odídencov z Ukrajiny v ubytovacích zariadeniach na území mesta/obce príp. v súkromí je potrebné ich informovať a vyzývať,  aby si v čo najkratšom čase vybavili status dočasného útočiska (táto možnosť je od 1.3.2022). Informácie na stiahnutie

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Ministerstvo dovoľujem si Vám dať do pozornosti súbor informácií k problematike obchodovania s ľuďmi (v prílohe), ktoré pripravilo Ministerstvo vnútra SR. Ich cieľom je chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny pred hrozbou trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022

Lesné  požiare  spôsobujú  v  Slovenskej  republike   každoročne  veľké  materiálne  ale aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé obdobie. V roku 2021 v okrese Prešov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 21 požiaroch v ostatnom prírodnom … Pokračovať v čítaní