Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Oznámenie o strategickom dokumente “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027” Návrh tohto strategického dokumentu je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk. Písomné stanoviská k uvedenému oznámeniu môže verejnosť príslušnému orgánu doručiť … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Pozvánka na 13. zasadnutie OZ dňa 25.06.2020 o 19:00 hod.

Čítať viac
Napísané , autor:

Dňa 20. júna 2020, t.j. v sobotu, sa v našej obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické a toaletné potreby. – výkup papiera sa bude realizovať o 12:40 pred obecným úradom – vykupovať sa bude iba papier, kartón sa nevykupuje … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás oddelenie integrovaného dopravného systému PSK prosí o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ mimo našej obce, aby najneskôr do 21. júla 2020 doručili na obecný úrad v Zlatej Bani žiadosť a potvrdenie o návšteve MŠ za školský rok 2019/2020, za účelom preplatenia príspevku. Viac informácií _________________________________________ Tlačivá na stiahnutie: … Pokračovať v čítaní

Čítať viac