Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informácie

Online sčítanie končí 31.03.2021, t.j. za 2 týždne a počas týchto týždňov by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formuláru za seba aj za deti. V prípade, ak ich o to požiadajú, mali by pomôcť sčítať sa aj svojim blízkym, ktorí majú / by mohli mať problémy s elektronickým sčítaním.

Asistované sčítanie sa bude realizovať až po 1. apríli 2021 (presný termín sa určí na základe epidemiologickej situácie), malo by sa týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít). Ak potrebujete asistované sčítanie, nahláste sa telefonicky počas pracovných dní v dopoludňajších hodinách na tel. č.: 051/7798 225 (OcÚ Zlatá Baňa). Asistované sčítanie bude prebiehať v každej obci 6 týždňov.

Podľa zákona o sčítaní môže obec udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25 do 250 € pri nesplnení si svojej povinnosti sčítať sa.