Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Vážení občania, pozývame Vás na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 4. júna 2020 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Zrušenie zasadnutia OZ

Vážení občania, starosta obce oznamuje, že rokovanie Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na 28. mája 2020 sa neuskutoční z dôvodu, že traja poslanci z piatich ospravedlnili svoju neúčasť. Do 14 dní starosta obce zvolá nové zasadnutie.

Informácia o režime dopravy od 1.5.2020

Od 1. mája na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Autobusy budú jazdiť ako počas školských prázdnin. Ponuka spojov sa zvýši oproti aktuálnemu stavu. Prázdninové cestovné … Pokračovať v čítaní