Oznam o zrušení výletu

Oznamujeme Vám, že plánovaný výlet na Ľubovniansky hrad a Nestville Park v Hniezdnom, ktorý sa mal konať 08-ho augusta 2020 je zrušený z dôvodu malého počtu prihlásených účastníkov.

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027” Návrh tohto strategického dokumentu je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk. Písomné stanoviská k uvedenému oznámeniu môže verejnosť príslušnému orgánu doručiť … Pokračovať v čítaní