Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení

Optická trasa pre pripojenie stožiaru Towercom a.s. Dubník na optickú sieť Orange a.s. – Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z §66 ods. 1 zák. č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov – na stiahnutie