IROP-CLLD-Q181-511-001 – Aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií

Týmto Vám oznamujeme, že dnešným dňom nadobúda účinnosť aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-Q181-511-001 – Aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií.

Celé znenie výzvy nájdete na našom webovom sídle na linku tu: https://www.massafran.sk/vyzvy-irop-rok-2021/irop-clld-q181-511-001-aktualizacia-c-1/