Príspevok rodičom detí navštevujúcich MŠ

Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ mimo našej obce, aby najneskôr do 21. júla 2022 doručili na obecný úrad v Zlatej Bani žiadosť a potvrdenie o návšteve MŠ za školský rok 2021/2021, za účelom preplatenia príspevku.

Viac informácií

_________________________________________

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o príspevok na dieťa, ktoré navštevuje MŠ
Vzor potvrdenia o dochádzke MŠ – dievča
Vzor potvrdenia o dochádzke MŠ – chlapec