Celoslovenské preventívne opatrenia na ochranu seniorov

Celoslovenské preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov pred špecifickou trestnou činnosťou páchanou ma senioroch podvodnými konaniami v súvislosti s „novým“ modus operandi.

Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Prešove boli z Prezídia Policajného zboru písomnosťou pod číslom PPZ-KAP2-2022/046997-002 zo dňa 22. 07. 2022 zaslané v súvislosti s „novým“ modus operandi pri podvodoch a inej trestnej činnosti páchanej na senioroch (tzv. špecifická trestná činnosť na senioroch) podklady do celoslovenských preventívnych opatrení, ktoré boli poskytnuté odborom kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.

Odbor kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru neustále zaznamenáva podvody na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend (tzv. špecifická trestná činnosť páchaná na senioroch).

V poslednom období podvodníci s úmyslom vylákať od seniorov celoživotné úspory, kontaktujú seniorov telefonicky v priebehu celého dňa. Do legiend zapojili aj pracovníkov Slovenskej pošty, kde sa páchateľ v telefonickom rozhovore najskôr predstaví ako zamestnanec Slovenskej pošty a opýta sa seniora, či má vydať z peňazí alebo rozmeniť,  by mu mohol vrátiť preplatok a následne ukončí hovor. Vzápätí zavolá späť a predstaví sa ako pracovník kriminálnej polície a povie seniorovi, že je v nebezpečenstve a polícia ho spolu s jeho majetkom chce chrániť, preto má všetku svoju hotovosť, cennosti a zlaté šperky dať do tašky a následne vyhodiť von z okna alebo z balkóna.

Naďalej používajú legendu, v ktorej sa  seniorom predstavujú ako príbuzní a známi alebo ako lekári, či policajti. Následne im oznámia, že ich príbuzný zavinil dopravnú nehodu, je hospitalizovaný v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a potrebuje peniaze na úhradu škody, resp. peniaze pre poškodených, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii.

Z dôvodu použitia novej legendy je dôležité a potrebné prijať preventívne opatrenia a zintenzívniť komunikáciu so seniormi aj prostredníctvom ich príbuzných najmä detí a vnúčat.