Oznam – letecký monitoring

Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Prešove Vám týmto oznamuje, že dňa 18.8.2022 v čase od 13:00 do 16:00 hod. bude prebiehať v spolupráci s 51. krídlom Prešov letecký monitoring. Z dôvodu zvýšenia nebezpečenstva vzniku požiaru a stále sa zhoršujúcich poveternostných podmienok, bude v katastri obce Dulová Ves, Kokošovce a Zlatá Baňa vykonaný letecký monitoring zameraný na Slanské vrchy, keďže táto lokalita je vyhľadávaná turistická oblasť.