Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Zlatej Bani:

Poslanci OZ:
1. Peter Uhlár, nezávislý kandidát, 174 hlasov
2. Ján Demčák, nezávislý kandidát, 161 hlasov
3. Dominika Zajacová, nezávislý kandidát, 136 hlasov
4. Michal Mikula, nezávislý kandidát, 135 hlasov
5. Mária Sarnecká, nezávislý kandidát, 125 hlasov

Starosta obce:
1. Maroš Železník, nezávislý kandidát, 195 hlasov

Ďalšie informácie o voľbách nájdete na našej podstránke – https://zlatabana.sk/volby