VOĽBY DO NR SR v roku 2023

Emailová adresa

  • na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
  • na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

podatelna@zlatabana.sk

 

Volebná miestnosť: zasadačka OcÚ

Zlatá Baňa 71, 082 52

Volebný okrsok: 1