Spomienkové stretnutie

Pozývame Vás na spomienkové stretnutie pri príležitosti 79. výročia SNP a vypálenia obce Zlatá Baňa, ktoré sa uskutoční dňa 09.09.2023 v obci Zlatá Baňa.

VOĽBY DO NR SR v roku 2023

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu podatelna@zlatabana.sk   Volebná miestnosť: zasadačka OcÚ Zlatá Baňa 71, 082 52 Volebný okrsok: 1

VÝLET DO POĽSKA

Obec Zlatá Baňa organizuje pre občanov Zlatej Bane celodenný výlet do Poľska, na hrad Niedzica a Czorstyn, ktorý sa uskutoční v piatok 1. septembra 2023. Cena výletu:  Cena pre dospelého občana s trvalým pobytom v Zlatej Bani: 9,00 €/na osobu. … Pokračovať v čítaní

Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Zlatá Baňa, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy. Viac … Pokračovať v čítaní