Vitajte na stránkach
obce Zlatá Baňa

Zlatá Baňa vznikla v chotári obce Lesíček v 2. polovici 18. storočia. Táto obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1550. Samostatnosť získala v polovici 19. storočia. Neúspešné pokusy o ťažbu zlata v rokoch 1730 - 1861 sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny a výrobu kachieľ, ktoré boli známe v celom Rakúsko - Uhorsku... Čítať viac

Prečo nás navštíviť?

Drevený megafón
Bežecká stopa

Opálové bane

Aktuality

Napísané , autor:

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb

Čítať viac
Napísané , autor:

Vážení klienti, v záujme realizácie preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté na úradoch práce, s cieľom predísť šíreniu coronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, Vás žiadame o dôkladné zváženie osobnej návštevy úradu len v nevyhnutnom rozsahu. Na komunikáciu Vám odporúčame predovšetkým využitie e-mailovej … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podl’a §12 ods. 2 písm. b) a f) a §48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa §48 ods. 4 písm. d) zákona i. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v … Pokračovať v čítaní

Čítať viac
Napísané , autor:
Čítať viac