Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Zlatá Baňa, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy. Viac sa dočítate v dokumente od VSD, a.s. – na stiahnutie.