Petícia za vysporiadanie pozemkov

Vzťah k pozemkom predstavuje jednu zo závažných tém, ktorá trápi mnohé slovenské mestá a obce. Nakoľko problém sa ťahá roky a zo strany štátu, ktorý tento stav spôsobil, nie je zatiaľ snaha to relevantne a urýchlene riešiť a doriešiť  v prospech vlastníkov i samospráv, rozhodli sme sa požiadať Vás o pomoc pri vytvorení spoločného tlaku na štát  spustením celoslovenskej petície s cieľom dosiahnuť usporiadanie vzťahov k  pozemkom z úrovne štátu. Jej cieľom  je konečne rozhýbať štát a hľadať v tejto vážnej téme riešenia. Petíciou chceme zabrániť aj špekulatívnym a pre pôvodných vlastníkov nevýhodným výkupom. Aj tento problém, ktorý nie je celkom viditeľný, je obrovský.
Petícia je elektronická, podpisy však bude možné zbierať aj osobne.  

Vzhľadom k zložitej a dobre známej situácii s celým procesom usporadúvania pozemkových vzťahov, s ktorou sa stretáva skoro každé mesto i obec, nadväzujúc na ďalšie série problémov, ktoré začínajú a končia preukazovaním vlastníckych práv k pozemkom, Vás prosíme o vyjadrenie solidárnosti vo forme Vášho podpisu na petičnom hárku   

 https://www.peticie.com/peticia_za_vysporiadanie_pozemkov_vo_verejnom_zaujme

PhDr. Nikola Gumanová
Kancelária starostu a prednostky,
Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce