Kominárske služby v našej obci

Dňa 1. októbra 2022 t.j. v sobotu budú v našej obci pracovníci kominárstva čistiť komíny a vykonávať kominárske práce.

Kto má záujem o tieto služby, nech sa telefonicky nahlási na OcÚ do piatku, 30. septembra 2022 do 11:00 hod.