Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na prvé, ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. novembra 2022 (streda) o 17:00 hod.