VÝLET DO POĽSKA

Obec Zlatá Baňa organizuje pre občanov Zlatej Bane celodenný výlet do Poľska, na hrad Niedzica a Czorstyn, ktorý sa uskutoční v piatok 1. septembra 2023.
Cena výletu:
 Cena pre dospelého občana s trvalým pobytom v Zlatej Bani: 9,00 €/na osobu.
 Cena pre dieťa do 15 rokov s trvalým pobytom v Zlatej Bani: 6,00 €/na osobu.
Dieťa do 15 rokov musí mať doprovod dospelého človeka.
Cena obsahuje dopravu autobusom a vstup na hrady a sprievodkyňu.
V rámci naplnenia autobusu si náhradníci – občania mimo TP v Zlatej Bani hradia plnú sumu.
V prípade vážneho záujmu je potrebné sa nahlásiť u Dominiky Zajacovej do 27. augusta 2023 a zaplatiť zálohu.
V prípade neúčasti je potrebné zohnať náhradníka, inak záloha prepadá.
Predpokladaný čas odchodu autobusu od OcÚ bude o 07:00 hodine ráno.
Kapacita autobusu je 49 miest.
Kontakt: Dominika Zajacová, telefón: 0950 733 461