Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Zbierka zákonov (rozhodnutie predsedu NR SR) – na stiahnutie

Informácia pre voliča (podmienky práva voliť a byť volený) – na stiahnutie

Informácia pre voliča (v deň volieb) – na stiahnutie