Oznam LESY SR š.p., Lesná správa Kokošovce

Týmto žiadame turistov a návštevníkov lesa o zvýšenú opatrnosť pri pohybe po zelenej turistickej značke vedúcej od Temného lesa na Grimov laz, resp. o využitie inej značenej turistickej trasy.
V dôsledku veterného počasia sa na trase nachádzajú vyvrátene stromy. Situáciu riešime v súčinnosti so správcom lesných pozemkov. Ihneď ako to bude možné správca pozemkov pristúpi k odstráneniu vývratov.
Zároveň turistov a návštevníkov žiadame, aby počas odstraňovania vývratov pre vlastnú bezpečnosť dodržali zákaz a nevstupovali do ohrozeného priestoru. O realizácií prác budú návštevníci informovaní prostredníctvom tabúľ umiestnených priamo na turistickej trase…
Ďakujeme za trpezlivosť a ohľaduplnosť.